| ELLEN,

 

Sinds mijn twintiger jaren ben ik geboeid door woon- en werkomgevingen. Welke omgeving helpt mensen het beste om te ontspannen, gelukkig te zijn of rust te vinden? Deze vraag staat centraal in mijn ontwerpen en ideeën.
Twaalf jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart, hetgeen samen viel met het ontwerp en realisatie van een eigen huis voor mijn gezin.
Van kleine veranderingen aan interieur tot de realisatie van totaalconcepten, ook op internationaal gebied, beide kunnen op mijn volledige inzet rekenen.
Een rode draad in mijn werk is dat opdrachtgevers actief betrokken zijn bij de realisatie en uitwerking. Niet ‘voor’ maar ‘samen met’. Van de eerste schets tot het laatste detail.